dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

BTC thông báo về lịch mở các vòng thi tự luyện và thời gian tổ chức vòng thi các cấp như sau

1. Thời gian mở các vòng thi tự luyện từ 1 - 9:

Vòng

 

Thời gian mở vòng

Thứ

Ngày, tháng, năm

Vòng 1

Thứ Hai

05/09/2011

Vòng 2

Thứ Bảy

17/09/2011

Vòng 3

Thứ Bảy

01/10/2011

Vòng 4

Thứ Bảy

15/10/2011

Vòng 5

Thứ Bảy

29/10/2011

Vòng 6

Thứ Bảy

12/11/2011

Vòng 7

Thứ Bảy

26/11/2011

Vòng 8

Thứ Bảy

10/12/2011

Vòng 9

Thứ Bảy

24/12/2011

2. Thời gian tổ chức vòng thi các cấp:
a) Vòng thi cấp trường: 
Các trường tự lựa chọn 1 trong các vòng thi từ 10 đến 14 để tổ chức thi cấp trường.
Thời gian mở các vòng thi cấp trường kéo dài từ 09/01/2012 đến 20/02/2012

b) Vòng thi cấp quận, huyện (thị xã):  Vòng 15

Thời gian tổ chức vòng thi cấp quận huyện, thị xã kéo dài từ 01/03/2012 đến 20/03/2012


c) Vòng thi cấp tỉnh, thành phố:  Vòng 17

Thời gian tổ chức thi cấp tỉnh, thành phố dự kiến từ 01/04/2012 - 08/04/2012


d) Vòng thi cấp toàn quốc:
 Vòng 19

Thời gian tổ chức thi cấp toàn quốc dự kiến từ 20/04/2012 đến 29/04/2012